خانه / آخرین مقالات / کتاب هوش، یادگیری و چابکی سازمانی ضرورت بقای سازمان های هزاره سوم
کتاب هوش و یادگیری / شهریار مرزبان

کتاب هوش، یادگیری و چابکی سازمانی ضرورت بقای سازمان های هزاره سوم

هوش، یادگیری و چابکی سازمانی ضرورت بقای سازمان های هزاره سوم

نویسنده: نرگس بیژن و شهریار مرزبان

 

 

نویسنده: نرگس بیژن و  شهریار مرزبان

صفحه آرا: شهریار مرزبان

چاپ اول: ۱۳۹۶

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۶۰۸-۶۹-۲

تعداد صفحات: ۱۹۷

 

 

 

قسمت اول کتاب (۵۱ صفحه ی اول): رایگان

👇🏻👇🏻👇🏻

 

 

http://elmema.com/

 

 

 

 

چرا شما باید این کتاب را بخوانید؟ (متن پشت جلد)

هوش سازمانی با تکیه بر هوش انسانی، منبعی نامحدود از سرمایه‌های فکری است که اگر به درستی شناسایی و مدیریت شود، توانایی انعطاف‌پذیری سازمان را در انطباق با نیازهای بومی، ملی و جهانی افزایش می‌دهد. همچنین با فراهم کردن زمینه مناسب، شرایط لازم را برای خلق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی فراهم می‌کند و توانایی ایده‌پردازی، خلاقیت و نوآوری را ارتقا می‌بخشد. در صورتی که زمینه لازم برای ارتقای هوش سازمان‌ها فراهم شود، سازمان‌های ما با صرف انرژی کمتر اما با اقدامات هوشمندانه، تحقق یافتن اهداف را تسریع و تسهیل می‌کنند، توجه و عطف به یادگیری سازمانی، در کنار هوش سازمانی  می تواند به چابکی بیشتر سازمان کمک کند و سازمان را از هر جهت در محیط متلاطم کنونی، بیمه و تضمین کند تا سازمان بهتر در برابر تغییرات، واکنش و انعطاف از خود نشان دهد. بنابراین هرچه یادگیری سازمانی و هوش سازمانی بیشتر شود تاثیر بیشتری بر چابکی سازمانی دارد و باعث ارتقا چابکی سازمانی میگردد که در مجموع باعث افزایش اثر بخشی و کارایی فعالیت ها در سازمان میگردد.

 

 

 

 

فهرست مطالب کتاب

 

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: هوش سازمانی
۲-۱ تعریف هوش و انواع آن
۲-۲ تاریخچه هوش سازمانی
۲-۳ از هوش فردی تا هوش سازمانی
۲-۴ دیدگاه‌های سه گانه در مورد هوش فردی و سازمانی
۲-۵ سازوکارهای مرتبط کننده‌ی هوش فردی به هوش سازمانی
۲-۶ پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی
۲-۷ مدل های هوش سازمانی
۲-۷-۱ هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا
الف) هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند
ب) هوش سازمانی به عنوان یک محصول
۲-۷-۲  هوش سازمانی از دیدگاه مک مستر
۲-۷-۳ هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلال
۲-۷-۴ هوش سازمانی از دیدگاه پیترسنج
۲-۷-۵ هوش سازمانی از دیدگاه لیانگ
۲-۷-۶ هوش سازمانی از دیدگاه لیبوویتز
۲-۷-۷ هوش سازمانی از دیدگاه دیوید و جیمز ماتسون
۲-۷-۸ هوش سازمانی از دیدگاه بیوورن کرون کویست
۲-۷-۹ مدل سایبرنتیک هوش سازمانی
۲-۷-۱۰ هوش سازمانی از دیدگاه آلبرشت
۲-۷-۱۱ هوش سازمانی از دیدگاه استاسکوییت وستین
۲-۸ هوش جمعی یا حماقت جمعی
۲-۹ چهار توانمند ساز هوش سازمانی از نظر آلبرشت
فصل سوم : یادگیری سازمانی
۳-۱تعریف یادگیری
۳-۲تاریخچه یادگیری سازمانی
۳-۳  تعاریف یادگیری سازمانی
۳-۴ اهداف یادگیری سازمانی
۳-۵ ابعاد یادگیری
۳-۵-۱  انواع یادگیری سازمانی
۳-۵-۲  سطوح یادگیری سازمانی
۳-۵-۳  مهارت های یادگیری سازمانی
۳-۶ قابلیت یادگیری سازمانی
۳-۷ موانع یادگیری سازمانی و راه غلبه برآن
۳-۸ مزایای یادگیری سازمانی
۳-۹ فرآیند یادگیری سازمانی
۳-۹-۱یادگیری سازمانی به مثابه تسلط بر دانش
۳-۹-۲یادگیری سازمانی به مثابه فرآیندی پویا
۳-۹-۳چهار فرآیند فرعی یادگیری سازمانی
۳-۹-۴ چهار عنصر یادگیری سازمانی
۳-۱۰ منحنی یادگیری
۳-۱۱ نظریه های یادگیری
۳-۱۱-۱- نظریه های رفتاری
الف) نظریه شرطی سازی کلاسیک
ب) نظریه کوشش و خطا
ج) نظریه شرطی سازی کنشگر
۳-۱۱-۲- نظریه های شناختی
الف) نظریه یادگیری گشتالت
ب) نظریه یادگیری معنی دار کلامی
ج) نظریه اجتماعی شناختی
۳-۱۲  مدل های یادگیری سازمانی
۳-۱۲-۱  یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه
۳-۱۲-۲  یادگیری سازمانی از دیدگاه کرایتنر و همکاران
۳-۱۲-۳  یادگیری سازمانی از دیدگاه هیت
۳-۱۲-۴  یادگیری سازمانی از دیدگاه توماس
۳-۱۲-۵ یادگیری سازمانی از دیدگاه دنتون
۳-۱۲-۶  یادگیری سازمانی از دیدگاه چیوا و همکاران
فصل چهارم : چابکی سازمانی
۴-۱  تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۴-۲  تعریف ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۴-۳  ویژگی سازمان های چابک
۴-۴  اهمیت چابکی سازمانی
۴-۵  ویژگی ها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان
۴-۶  محرک های چابکی
۴-۷   قابلیت های چابکی سازمانی
۴-۸  صفات کلیدی چابکی
۴-۹  مزایای چابکی سازمانی
۴-۱۰  مدل های چابکی سازمانی
۴-۱۰-۱  چابکی سازمانی از دیدگاه بوتانی
۴-۱۰-۲  چابکی سازمانی از دیدگاه گلدمن و همکاران
۴-۱۰-۳  سنجش چابکی  از دیدگاه ریک داو
۴-۱۰-۴  چابکی سازمانی از دیدگاه هلیگرزبرگ
۴-۱۰-۵  چابکی سازمانی از دیدگاه لین و همکاران
۴-۱۰-۶  چابکی سازمانی از دیدگاه یوسف و همکاران
۴-۱۰-۷  چابکی سازمانی از دیدگاه شریفی و ژانگ
۴-۱۰-۸  چابکی سازمانی از دیدگاه گروه مشاوران آتوز
۴-۱۰-۹  چابکی سازمانی از دیدگاه رامسش و همکاران
۴-۱۰-۱۰  چابکی سازمانی از دیدگاه شارپ و همکاران
۴-۱۰-۱۱  طراحی سیستم تولید چابک
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱  پیشنهادهایی برای ارتقای هوش ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۵-۲ پیشنهادهایی برای ارتقای یادگیری ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۵-۳  پیشنهادهایی برای ارتقای چابکی سازمانی
۵-۴ پیشنهادهایی به مدیران سازمانها جهت بهبود عملکرد سازمانها
پیوست: پرسش نامه ها

 

 

 

 

 

دانلود رایگان قسمت اول کتاب (۵۱صفحه ی اول)

کلیک کنید

 

http://elmema.com/

 

 

 

 

 

مناسب برای

 • کارمندان و مدیران

 • اداره و سازمان های بزرگ و کوچک

 • کارمندان و مدیرانی که دنبال بهبود شرایط و پیشرفت هستند

 • سرپرستانی که بدنبال افزایش کارایی هستند

 • دانشجویان و فارغ تحصیلان رشته مدیریت (کلیه گرایش ها)

 

 

 

 

مبلغ سرمایه گذاری شما

قیمت نسخه چاپی: ۲۰٫۰۰۰ تومان (تعداد محدود)

هزینه ارسال با پیک برای شیراز: تقریبا ۵٫۰۰۰ تومان

هزینه ارسال پست سراسر کشور: تقریبا ۱۰٫۰۰۰ تومان (هزینه پست و پاکت)

 

اتمام موجودی!

 

+ هدیه رایگان! (کلیک کنید)

http://elmema.com/

 

 

 

تصاویری از کتاب

تصاویری از کتاب…

۱

 

۲

 

 

 

 

 

 

www.elmema.com / گروه آموزشی علم ما

 

اگر سوالی دارید یا به راهنمایی احتاج دارید

با شماره ی زیر تماس بگیرید…

۰۹۱۶۴۰۵۲۳۷۳

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

گروه علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای «علم ما» یک گروه تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و موفقیت فردی می باشد. این گروه درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و بکارگیری اهرم اینترنت، آموزش های سطح اول را در اختیار هم میهنان عزیز قرار دهد. فارغ از تشریفات، گروه علم ما یک تیم متشکل از اساتید دانشگاه، پژوهشگران برتر، متخصصان و کارشناسانی در حوزه مدیریت، روانشناسی، بازاریابی، تجارت الکترونیک است. ضمن اینکه با داشتن وب سایتی جامع که در حوزه های ذکر شده و به اشتراک گذاری مقالات و برنامه ها، حق انتخاب و آموزش با کیفیت را برای کاربران فراهم کرده است.

مطلب پیشنهادی

کتاب ۱۰۱ راه برای اینکه عاشق شغل تان شوید

۱۰۱ راه برای اینکه عاشق شغل تان شوید   استفانی گودارد داویدسن ترجمه: شهریار مرزبان …

۲ دیدگاه

 1. تبریک میگم استاد مرزبان
  من با افتخار نسخه امضا شده رو ازتون گرفتم
  انشالا شاهد موفقیت های بعدی تون هم باشم

 2. خیلی کامل و خوب
  به همه پیشنهاد می کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *