خانه / یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه

http://elmema.com/

یک دقیقه مطالعه: مائده های زمینی اثر آندره ژید

http://elmema.com/

یک دقیقه مطالعه: مائده های زمینی اثر آندره ژید   رفیق، زندگی را بدان‌گونه که مردمان به تو عرضه می‌دارند مپذیر. پیوسته به خود بقبولان که زندگی، زندگی تو یا دیگران، می‌تواند زیباتر از این باشد. به هیچ روی آن زندگی دیگر را مپذیر؛ آن زندگی آینده را که شاید …

توضیحات بیشتر »

در کانال تلگرام به ما بپیوندید