خانه / یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه

http://elmema.com/

یک دقیقه مطالعه: کتاب باورهای من

http://elmema.com/

یک دقیقه مطالعه: کتاب باورهای من   یادداشتی از گرگوری اور: من به شعر اعتقاد دارم به عنوان راهی برای پشت سر گذاشتن آشفتگی احساسی، اختلالات روانی و ضربه‌های روحی که در زندگی پیش می‌آید.   وقتی ۱۲ سالم بود، باعث فوت برادر کوچکترم در یک حادثهٔ شکار شدم. تفنگی …

توضیحات بیشتر »

یک دقیقه مطالعه: مائده های زمینی اثر آندره ژید

http://elmema.com/

یک دقیقه مطالعه: مائده های زمینی اثر آندره ژید   رفیق، زندگی را بدان‌گونه که مردمان به تو عرضه می‌دارند مپذیر. پیوسته به خود بقبولان که زندگی، زندگی تو یا دیگران، می‌تواند زیباتر از این باشد. به هیچ روی آن زندگی دیگر را مپذیر؛ آن زندگی آینده را که شاید …

توضیحات بیشتر »