خانه / دانیال پشت دار

دانیال پشت دار

 

دانیال پشت دار

 

کارشناسی مدیریت بیمه
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
دانشجوی دکتری مالی گرایش بیمه

 

 

سرفصل های دوره دیسک:

۱-مروری بر تاریخچه دیسک
۲-شناخت الگوهای رفتاری مدل دیسک
۳-شناسایی الگوهای رفتاری با توجه به زبان بدن،کلمات لفظی،تن صدا،مصادیق و مشاهدات رفتاری
۴-نحوه برخورد با هر یک از الگوهای رفتاری جهت برقراری ارتباط موثر
۵-انجام بازی های تیمی و ترکیب الگوهای رفتاری متفاوت و مشاهده بازخورد ها
۶-کاربرد دیسک در فروش
۷-کاربرد دیسک در رهبری،جذب و استخدام وقرارگیری پرسنل
۸-کاربرد دیسک در انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل
۹-کاربرد دیسک در ازدواج و روابط خانوادگی و دوستانه
۱۰-کاربرد دیسک در مذاکره و ارتباطات اثربخش
۱۱-کاربرد دیسک در تشکیل تیم های کاری،تغییرات، تعارضات و چالش های کاری و خانوادگی
۱۲-کاربرد دیسک در شناخت فردی و رفع نقاط ضعف شخصی

ارائه تست استاندارد بین المللی به ارزش ۱ میلیون ریال به شرکت کنندگان در کارگاه

ارائه مدرک معتبر

 

 

سایر دوره های:

۱-دوره دیسک
دوره دیسک در حوزه: ارتباطات موثر
مذاکرات
فروش
خود شناسی
بهبود فردی
جایگیری پرسنل در سازمان و تاثیر آن در اثربخشی سازمانی
خانواده و تعارضات خانوادگی
انتخاب رشته و انتخاب شغل
تیم سازی و کار تیمی

۲-اصول و فنون مذاکره حرفه ای
۳-مباحث فنی بیمه و قوانین بیمه ای
۴-دوره های بازاریابی و فروش و منحصرا: بازاریابی و فروش بیمه های عمر
۵-تیم سازی و کوچینگ

 

 

 

برای برقراری ارتباط با دکتر پشت دار از ایمیل زیر استفاده کنید:

danial.poshtdar@gmail.com