خانه / مریم رستگاری

مریم رستگاری

دکتر مریم رستگاری

دکتری تخصصی

مدرس دوره های آموزشی

مشاور مدیراندر زمینه کسب و کار

 

 

 

 

مقالات

بزودی . . .

 

 

 

 

کتاب ها

بزودی . . .

 

 

 

 

لینک دانلود جزوه ها

بزودی . . .

 

 

 

 

 

www.elmema.com / گروه آموزشی علم ما

برای ارتباط با دکتر مریم رستگاری از ایمیل زیر استفاده کنید:

m.r575859@gmail.com