خانه / آخرین مقالات / کتاب چشم دل بگشا از کاترین پاندر (صوتی و پی دی اف)
http://elmema.com/category/free/audio-book
http://elmema.com/category/free/audio-book

کتاب چشم دل بگشا از کاترین پاندر (صوتی و پی دی اف)

کتاب چشم دل بگشا از کاترین پاندر

(صوتی و پی دی اف)

 

مادامی که نیاموخته باشید چگونه موانع روانی را از ذهنتان بزدایید و تا زمانی که چگونگی پالایش ذهنی و گشودن راه برای تجلی توانگری را نیاموخته باشید و تا لحظه ای که برای همه اینها پایه و اساس معنوی نیافریده باشید صرفا ایجاد توانگری ذهنی کافی نیست و به تنهایی کاری از پیش نمی برد.

 

فهرست

این کتاب دارای ۲ بخش و  ۱۰ فصل می باشد. این بخش‌ها به‌صورت زیر می‌باشند:

 بخش اول  : شیوه های تجلی توانگری

فصل اول  : چشم دل بگشا

فصل دوم   :  پالایش ذهن برای توانگری

فصل سوم  : آفرینش توانگری ذهنی از طریق  نوشتن

 فصل چهارم : آفرینش توانگری ذهنی از طریق تصاویر

فصل پنجم : آفرینش توانگری ذهنی از طریق کلام

فصل ششم : راز توانگری پایدار

 

بخش دوم  : سایر راههای تجلی

فصل نهم  : تجلی توانگری از طریق عشق

فصل هشتم :  تجلی توانگری از طریق فرزانگی

فصل نهم  : تجلی توانگری از طریق عشق

فصل دهم : تجلی توانگری از طریق بازگشت الهی

 

 مقدمه :

مادامی که نیاموخته باشید چگونه موانع روانی را از ذهنتان بزدایید و تا زمانی که چگونگی پالایش ذهنی و گشودن راه برای تجلی توانگری را نیاموخته باشید و تا لحظه ای که برای همه اینها پایه و اساس معنوی نیافریده باشید صرفا ایجاد توانگری ذهنی کافی نیست و به تنهایی کاری از پیش نمی برد .

با فراگیری کل قوانین توانگری که در بخش اول و بخش دوم این کتاب آمده است در می یابید که این روند ، فرآیندی خودبخود است که می توانید به آسانی و بارها آنرا برانگیزانید ، و با شادمانی از ثمراتش بهره گیرید .

هر گاه احساس میکنید که توانگریتان کاهش یافته است در می یابید که دیگر بار ذهنتان را بر توانگری بگشایید و مدام تکرار کنید :

(( من فرزند دولتمند پدری مهربانم ، پس دل و جرأتش را دارم که همواره توانگر بمانم ))

آنگاه دیگر بار به قوانین پالایش بر میگردید و از راههای درونی و بیرونی خلاء ایجاد میکنید . مثلا با تهیه فهرست روزانه یا تصاویر و عبارت تاکیدی تازه ، نخست ذهنا” توانگری خود را می آفرینید .

آنگاه ما هم صدا خواهیم شد که : زمان توانگری فرا رسیده است .

 

 

کلیه ی عبارت تاکیدی های کتاب


«
هر آنچه که از خداوند طلب کنید او بیش از آن چه که فکر کنید با آغوش باز به شما اعطا می کند »

۱ – اکنون میدانم که خداوند میخواهد صاحب همه چیز باشم همه چیزهایی که دوست دارم و زندگی ما در این دنیا شکوفاتر می سازد .

 

۲ – قدرت کامیاب بخش خدا یکا یک ثانیه های امروز برکت می دهد تا هم اکنون و همین جا به عالیترین ثمرات نیکو برسم .

 

۳ – خداوند منشا همه موهبت ها هست و همه انسان ها و اوضاع زندگی و جامعه وسیله ای برای رساندن موهبت های الهی هستند .

 

۴ – اکنون چیز های پوسیده و اوضاع و شرایط کهنه و روابط فرسوده را رها میکتم اکنون نظم الهی بر جهانم استقرار می یابد و پایدار می مانم .

 

۵ – من به خدا چشم میدوزم و هدایت او را می طلبم و توانگر می شوم. من از نظم الهی سرشارم من اکنون در نظم متعالی قرار دارم .

 

۶ – هر دم و بازدم زندگی ام سرشار از نظم الهی است من آرام و متوازعم لبریز از آرامش و تعادل هست .

 

۷ – خدای درون من رهایی بخش من است خدای درونم قدرتی است که آزادم می کند من اکنون همه کس گذشته و اکنون را که دیگر جزئی از طرح الهی نیستند رها می کنم خدای درونم هم اکنون جای راستین و مردمان راستین و توانگری راستین مرا متجلی می سازند .

 

۸ – خدای درون من هم اکنون مرا از هر چیز و هر کس که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست می رهاند اکنون هر چیز و هر کس که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست مرا می رهاند خدای درونم هم اکنون طرح الهی زندگی ام را آشکار و شکوفا می سازد .

 

۹ – من همه کس که مرا آزار داده می بخشم و هر کس که نیازمند به بخشش من است می بخشم .

 

۱۰ – من همه کس و همه چیز را می بخشم در حال گذشته و آینده ،من آزادم و دیگران نیز آزادند اکنون همه چیز میان من و دیگران پاک شده و تا ابد پاک خواهند ماند. چه احساس نیکو و دلپذیر دارم همه کسانی را که می شناختم بخشیدم .

 

۱۱ – خدای درونت اکنون تو را از وابستگی ودلبستگی به افراد و مکان واشیاء و موضوعات گذشته تاکنون می رهاند خدای درونت اکنون قدرت رهایی بخش توست .

 

۱۲ – من هم اکنون در میان روابط درست ،افراد درست ،اوضاع و شرابط درست قرار دارم .

 

۱۳ – این وضع راه حل دارد راه حل الهی والاترین راه حل است سپاس می گزارم که راه حل الهی هم اکنون متجلی می شود .

 

۱۴ – اکنون همه این مشکلات را به دست خدا می سپارم خودم قادر به حل هیچ کدام از آن ها نیستم .

 

۱۵ – من اکنون در خانه ای زیبا و باز سازی شده با حیاطی پر از گل های زیبا در خانه چوبی که از جوهر غنی خدا ساخته شده زندگی می کنم .

 

۱۶ – خدایا این آرزو یا چیزی بهتر برآورد شود بگذارنیکی و برکت بیکرانت تجلی یابد واکنون این فهرست را به اراده متعال آگاهی الهی می سپارم .

 

۱۷ – خداوند اکنون به هر طریقی که خودش صلاح میداند این موهبت را به من میدهد تا در نهایت شادمانی برای خودم استفاده کنم .

 

۱۸ – به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون صاحب معشوقی زیبا و نازنین و دوست داشتنی هستم .

 

۱۹ – به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون صاحب ثروت و برکت بی کران هستم .

 

۲۰ – به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون خانه ای بزرگ و دلپزیر و راحت دارم .

 

۲۱ – به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون دارای سلامتی روح و جسمی کامل هستم.

 

۲۲ – طرح الهی هم اکنون برایم سلامت و ثروت و دولت و عشق و سعادت به ارمغان می آورد.

 

۲۳ – من هم اکنون از درآمدی مدام و قابل توجه و فراوان بر خوردارم .

 

۲۴ – از افزایش در آمدم که هم اکنون پیش می آید و به طرزی قابل ملاحظه به من رضایت می بخشد سپاسگذارم .

 

۲۵ – من به جوهر الهی احاطه شدم و این جوهر الهی هم اکنون به شکلی غنی و مناسب و شایسته به سویم می آید .

 

۲۶ – خدایا به تو و قانون عدالت تو توکل می کنم میدانم که آنچه متعلق من است نمی تواند از من باز گرفته شود پس آرام و آسوده بر جا می مانم .

 

۲۷ – زندگی من از نظر مالی و روحی روز به روز بهتر و در آمد و عشق من بیشتر می شود .

 

۲۸ – حکمت کامل از آن من است من فهم هستم و قوت از آن من است دولت و جلال و توانگری جاودانی و عدالت با من است .

 

۲۹ – خرد لایتنهای در این وضع سرگرم کار است بی درنگ عالیترین ثمرات را می آفریند .

 

۳۰ – عشق الهی در این وضعیت سرگرم کار است و عالیترین ثمرات را برای من می آفریند عشق الهی هم اکنون زندگیم را متحول می سازد .

 

۳۱ – در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد هم اکنون شیئی گمشده یا معادل آن به من باز می گردد .

 

۳۲ – همه موهبت های گذشته و اکنونم که بنا به حق الهی به من متعلق هستند هم اکنون متجلی می شوند تا برایم شادمانی و رضایت کامل بیاورند .

 

۳۳ – موهبتم را از دست نداده ام، موهبتم با قدرتی بیشتر و عظیم تر می تواند پدیدار شود و از راه حکیمانه خدا تجلی یابد.

 

۳۴ – اکنون همه در ها و دروازه ها گشوده شده اند اکنون همه راهها باز و آزاد هستند همه جهان به من پاسخ مثبت می دهد .

 

۳۵ – ای پدر آسمانی ، این موهبت یا موهبتی برتر را از خزانه بی کرانت به من عطا فرما ، نیکی نامحدودت هم اکنون انجام خواهد پذیرفت .

 

۳۶ – خداوندا من هم اکنون به یمن جوهر غنی کائنات صاحب این موهبت هستم و خدا را شکر می کنم.

 

۳۷ – خداوندا من را به معشوقم روز به روز نزدیک تر و مرا هر روز لایق تر از دیروز بگردان .

 

۳۸ – خداوندا من برای خودم و خانواده ام سلامتی و برکت جاوید می طلبم واز نظر مالی روز به روز درآمد ما بیشتر می شود .

 

۳۹ – من از نظر روحی و معنوی آمادگی کامل را برای پذیرا شدن موهبت های الهی را دارم .

 

۴۰ – من بدون هیچ وابستگی ، همه مردم را دوست دارم و همه مردم نیز بدون هیچ گونه وابستگی، مرا دوست دارند .

 

 

هر روز یک فایل صوتی رایگان در کانال تلگرام (کلیک کنید)

 

لینک دانلود مستقیم (روی هر فایل کلیک کنید):

 

دانلود پوستر کتاب

دانلود کتاب _ فایل pdf

دانلود کتاب صوتی

 

 

در صورت وجود مشکل در دانلود در زیر همین صفحه به ما اطلاع دهید!

 

animated-down-arrow

از مشاوره رایگان استفاده کنید.

همچنین از آرشیو کل مقالات دیدن کنید، بهترین ها برای شما…

تلگرام علم ما

Medium_20160928095241745_1111111111

 

 

کتاب های پیشنهادی خود را در تالار کتاب بیان کنید (کلیک کنید)

درباره ی مدیر سایت علم ما

گروه علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای «علم ما» یک گروه تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و موفقیت فردی می باشد. این گروه درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و بکارگیری اهرم اینترنت، آموزش های سطح اول را در اختیار هم میهنان عزیز قرار دهد. فارغ از تشریفات، گروه علم ما یک تیم متشکل از اساتید دانشگاه، پژوهشگران برتر، متخصصان و کارشناسانی در حوزه مدیریت، روانشناسی، بازاریابی، تجارت الکترونیک است. ضمن اینکه با داشتن وب سایتی جامع که در حوزه های ذکر شده و به اشتراک گذاری مقالات و برنامه ها، حق انتخاب و آموزش با کیفیت را برای کاربران فراهم کرده است.

مطلب پیشنهادی

http://elmema.com/category/free/audio-book

کتاب صوتی اثر مرکب از دارن هاردی

کتاب صوتی اثر مرکب از دارن هاردی     دارن هاردی کتاب اثر مرکب را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *