خانه / زینب یزدی
www.elmema.com

زینب یزدی

دکتر زینب یزدی

دکتری مهندسی صنایع

مدرس دانشگاه

مشاور مدیران کارخانجات در زمینه مهندسی و مدیریت تولید

 

 

 

 

مقالات

بزودی . . .

 

 

 

 

کتاب ها

بزودی . . .

 

 

 

 

لینک دانلود جزوه ها

بزودی . . .

 

 

 

 

 

www.elmema.com / گروه آموزشی علم ما

برای ارتباط با دکتر زینب یزدی از ایمیل زیر استفاده کنید:

znb.yazdi92@gmail.com