خانه / نجمه ساجدیان فرد
www.ELMEMA.com

نجمه ساجدیان فرد

www.ELMEMA.com

نجمه ساجدیان فرد

مدرس دانشگاه

دانشجوی سال آخر دکتری اقتصاد

 

https://elmema.com

 

موفقیت های تحصیلی

 1. رتبه اول فارغ التحصیلان دوره کارشناسی اقتصاد دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۱٫
 2. ۲٫ رتبه اول آزمون ورودی کارشناسی ارشد در دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۱٫
 3. رتبه اول فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۱ اقتصاد دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۳٫
 4. کسب پایان نامه برتر کارشناسی ارشد در بخش اقتصاد بین ورودی های سال ۱۳۹۱٫
 5. فرصت مطالعاتی در دانشگاه سیدنی (The university of Sydney)، استرالیا در سال ۲۰۱۸٫

 

https://elmema.com

 

مقالات

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی

Hadian, E., & Sajedianfard, N. (2018). Monetary Fundamental-Based Exchange Rate Model in Iran: Applying a MS-TVTP Approach. Iranian Economic Review, 22(2), 557-578.

Samadi, A. H., & Sajedianfard, N. (2017). Tax Evasion in Oil-Exporting Countries: Determinants and the Optimal Rate. Iranian Economic Review, 21(2), 241-267.

هادیان، ابراهیم، ساجدیان فرد، نجمه، علی حسین، صمدی و دهقان شبانی، زهرا. (۱۳۹۸). بررسی آثار تحریم¬های بین¬المللی بر ساختار تجاری ایران: رویکرد نظریه شبکه. ¬اقتصاد و الگوسازی. ۱۰(۳)، ۳۹-۱٫

اکبریان، رضا و ساجدیان فرد، نجمه. (۱۳۹۷). اثر رابطه مبادله بر رشد اقتصادی در ایران: الگوهای چرخشی مارکوف. اقتصاد مقداری. ۱۵(۱)، ۱۴۵-۱۰۹٫

 

مقاله های چاپ شده در مجلات علمی ترویجی

اکبریان، رضا، ساجدیان فرد، نجمه و ساجدیان فرد، نرگس. (۱۳۹۵). رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی.  اقتصاد و بانکداری اسلامی. ۱۴(۱۷)، ۱۹۱-۱۵۳٫

اکبریان، رضا و ساجدیان فرد، نجمه. (۱۳۹۴). اثر زکات بر تعدیل و توزیع ثروت و رشد اقتصادی. اقتصاد و بانکداری اسلامی. ۷(۸)، ۷۴-۴۷٫

 

مقاله های همایشی

ساجدیان فرد، نجمه و صدرایی جواهری، احمد. (۱۳۹۴). هزینه های بازگشت ناپذیر به عنوان یک مانع ساختاری ورود به بازار: رویکرد نظریه بازی ها. اولین همایش اقتصاد صنعتی ایران. دانشگاه تبریز.

اکبریان، رضا، ساجدیان فرد، نجمه و ساجدیان فرد، نرگس. (۱۳۹۴). رفتار مصرف کننده در ایران و نظریه اقتصاد اسلامی. نهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی. دانشگاه تربیت مدرس.

صمدی، علی حسین مرزبان، حسین و ساجدیان فرد، نجمه. (۱۳۹۳). فرار مالیاتی، نرخ مؤثر مالیات و رشد اقتصادی در ایران: یک الگوی رشد درون زا. هشتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.

Akbarian, R., Tavakoli, M., and Sajedianfard, N., (2013). Establishment Framework of Mobile Marketing in Iran, 7th International Conference on E-Commerce in Developing Countries with Focus on E-Security.

Dehghan Shabani, Z., and Sajedianfard, N., (2017). The Effect of Business Environment on Economic Growth in Selected African Countries, CSAE Conference 2018: Economic Development in Africa.

 

https://elmema.com

 

تجارب آموزشی

 1. دستیار استاد – درس اقتصاد کلان ۲ مقطع کارشناسی، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، نیمسال اول تحصیلی ۹۲-۹۱٫
 2. دستیار استاد – درس اقتصاد خرد ۱ مقطع کارشناسی، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، نیمسال دوم تحصیلی ۹۲- ۹۱ و نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۹۲٫
 3. دستیار استاد – درس اقتصاد خرد مقطع کارشناسی ارشد، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۹۲٫
 4. دستیار استاد – درس اقتصاد خرد مقطع کارشناسی، بخش مدیریت دانشگاه شیراز، نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۹۲٫
 5. دستیار استاد – درس اقتصاد کلان ۱ مقطع کارشناسی ارشد، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، نیمسال اول تحصیلی ۹۴-۹۳٫
 6. دستیار استاد – درس اقتصاد خرد ۱ مقطع کارشناسی، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، نیمسال دوم تحصیلی ۹۴-۹۳٫
 7. دستیار استاد- درس اقتصاد خرد ۱ مقطع کارشناسی ارشد، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، نیمسال اول تحصیلی ۹۵-۹۴٫
 8. تدریس درس اصول علم اقتصاد مقطع لیسانس-بخش مدیریت جهانگردی دانشگاه شیراز، نیمسال اول تحصیلی ۹۵-۹۶٫
 9. دستیار استاد-درس اقتصاد خرد ۱ مقطع کارشناسی ارشد، بخش اقتصاد دانشگاه شیراز، نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶٫
 10. تدریس درس اصول علم اقتصاد مقطع لیسانس-بخش مدیریت جهانگردی دانشگاه شیراز، نیمسال دوم تحصیلی ۹۹-۹۸٫

 

https://elmema.com

 

فایل های آموزشی

پنج راه بهبود اضطراب (برای دانلود کلیک کنید)

 

https://elmema.com

 

رزومه

برای دانلود کلیک کنید…

 

https://elmema.com

 

 

www.elmema.com / گروه آموزشی علم ما

برای ارتباط از ایمیل زیر استفاده کنید:

sajedian01[at]gmail.com