خانه / تست آنلاین / تست های زبان

تست های زبان

مجموعه تست آنلاین: تعیین سطح زبان آلمانی

https://elmema.com/category/free/online-test

مجموعه تست آنلاین: تعیین سطح زبان آلمانی   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان آلمانی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه زبان آلمانی طراحی شده است. منبع اصلی سوالات، کتاب های استودیو هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم کمک گرفته شده است. این آزمون …

توضیحات بیشتر »

مجموعه تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی

https://elmema.com/category/free/online-test

مجموعه تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان انگلیسی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه آیلتس طراحی شده است. منبع اصلی سوالات کتاب های تاپ ناچ هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم کمک گرفته شده است. این آزمون …

توضیحات بیشتر »

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (دیپلم زبان – جامع)

https://elmema.com/category/free/online-test

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (دیپلم زبان – جامع)   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان انگلیسی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه آیلتس طراحی شده است. منبع اصلی سوالات کتاب های تاپ ناچ هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم کمک گرفته شده …

توضیحات بیشتر »

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (سطح پیشرفته _ کتاب ۳A & 3B)

https://elmema.com/category/free/online-test

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (سطح پیشرفته _ کتاب ۳A & 3B)   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان انگلیسی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه آیلتس طراحی شده است. منبع اصلی سوالات کتاب های تاپ ناچ هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم …

توضیحات بیشتر »

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (سطح متوسطه _ کتاب ۲A & 2B)

https://elmema.com/category/free/online-test

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (سطح متوسطه _ کتاب ۲A & 2B)   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان انگلیسی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه آیلتس طراحی شده است. منبع اصلی سوالات کتاب های تاپ ناچ هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم …

توضیحات بیشتر »

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (سطح مقدماتی _ کتاب ۱A & 1B)

https://elmema.com/category/free/online-test

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (سطح مقدماتی _ کتاب ۱A & 1B)   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان انگلیسی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه آیلتس طراحی شده است. منبع اصلی سوالات کتاب های تاپ ناچ هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم …

توضیحات بیشتر »

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (سطح پایه _ کتاب F1 & F2)

https://elmema.com/category/free/online-test

تست آنلاین: تعیین سطح زبان انگلیسی (سطح پایه _ کتاب F1 & F2)   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان انگلیسی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه آیلتس طراحی شده است. منبع اصلی سوالات کتاب های تاپ ناچ هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم …

توضیحات بیشتر »

تست آنلاین: تعیین سطح زبان آلمانی (جامع _ سطح A,B)

https://elmema.com/category/free/online-test

تست آنلاین: تعیین سطح زبان آلمانی (جامع _ سطح A,B)   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان آلمانی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه زبان آلمانی طراحی شده است. منبع اصلی سوالات، کتاب های استودیو هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم کمک گرفته شده …

توضیحات بیشتر »

تست آنلاین: تعیین سطح زبان آلمانی (سطح B)

https://elmema.com/category/free/online-test

تست آنلاین: تعیین سطح زبان آلمانی (سطح B)   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان آلمانی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه زبان آلمانی طراحی شده است. منبع اصلی سوالات، کتاب های استودیو هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم کمک گرفته شده است. این …

توضیحات بیشتر »

تست آنلاین: تعیین سطح زبان آلمانی (سطح A)

https://elmema.com/category/free/online-test

تست آنلاین: تعیین سطح زبان آلمانی (سطح A)   تست پیش رو برای تعیین سطح زبان آلمانی شما و سوالات توسط اساتید با تجربه زبان آلمانی طراحی شده است. منبع اصلی سوالات، کتاب های استودیو هست و برای کامل کردنش از سایر کتب مرجع هم کمک گرفته شده است. این …

توضیحات بیشتر »