خانه / بایگانی برچسب: عضو گروه ۹۹

بایگانی برچسب: عضو گروه ۹۹

داستان کوتاه: عضو گروه ۹۹

داستان کوتاه پادشاه و آشپز داستان آموزنده گروه آموزشی علم ما

عضو گروه ۹۹   پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود؛ اما خود نیز علت را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می کرد، صدای ترانه ای را شنید. به دنبال صدا، …

توضیحات بیشتر »