خانه / دوره ها و محصولات / جزوه های درسی دکتر مرزبان (صفحه 3)

جزوه های درسی دکتر مرزبان

ویژه دانشجویان دکتر شهریار مرزبان
جزوه، کتاب، فایل های آموزشی و…

https://elmema.com

درس شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس (شیوه های کارآفرینی سازمانی و اجتماعی _ دکتر شهریار مرزبان) بارگزاری خواهد شد.     قوانین …

توضیحات بیشتر »

درس مدیریت تبلیغات و برند سازی _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس مدیریت تبلیغات و برند سازی دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس (مدیریت تبلیغات و برند سازی – دکتر شهریار مرزبان) بارگزاری خواهد شد.   قوانین کلاسی لطفا موارد …

توضیحات بیشتر »

درس مدیریت تولید _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس مدیریت تولید دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)     سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس مدیریت تولید از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی لطفا موارد زیر را رعایت کنید و …

توضیحات بیشتر »

درس اصول و فنون‌ مذاکره _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس اصول و فنون مذاکره دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)     سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس اصول و فنون‌ مذاکره از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی لطفا موارد زیر …

توضیحات بیشتر »

درس زبان تخصصی کسب و کار _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس زبان تخصصی کسب و کار دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس زبان تخصصی کسب و کار از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی لطفا موارد …

توضیحات بیشتر »

درس آیین نامه و قوانین ایمنی در کار _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس آیین نامه و قوانین ایمنی در کار دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)     سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس آیین نامه و قوانین ایمنی در کار از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.   …

توضیحات بیشتر »

درس مدیریت نوآوری و توسعه محصول _ دکتر مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس مدیریت نوآوری و توسعه محصول دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)     سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس مدیریت نوآوری و توسعه محصول از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی …

توضیحات بیشتر »

درس مبانی سازمان و مدیریت _ دکتر مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس مبانی سازمان و مدیریت دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)     سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس مبانی سازمان و مدیریت از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی لطفا موارد زیر …

توضیحات بیشتر »

درس طراحی و چیدمان فروشگاه _ دکتر مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس طراحی و چیدمان فروشگاه دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)     سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس طراحی و چیدمان فروشگاه از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی لطفا موارد …

توضیحات بیشتر »

درس پروژه _ دکتر مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس پروژه (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)     سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس پروژه از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی لطفا موارد زیر را رعایت کنید و به اطلاع سایر دوستان …

توضیحات بیشتر »