سرخط خبرها
خانه / دوره ها و محصولات / جزوه های درسی دکتر مرزبان (صفحه 2)

جزوه های درسی دکتر مرزبان

ویژه دانشجویان دکتر شهریار مرزبان
جزوه، کتاب، فایل های آموزشی و…

https://elmema.com

درس بازاریابی و فروشندگی حضوری (ویزیتوری) _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس بازاریابی و فروشندگی حضوری (ویزیتوری) دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس بازاریابی و فروشندگی حضوری (ویزیتوری) از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.   قوانین کلاسی لطفا موارد زیر …

توضیحات بیشتر »

درس بازار شناسی _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس بازار شناسی دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس بازار شناسی از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.   قوانین کلاسی لطفا موارد زیر را رعایت کنید و به اطلاع …

توضیحات بیشتر »

درس راه اندازی کسب و کار _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس راه اندازی کسب و کار دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس راه اندازی کسب و کار از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.   قوانین کلاسی لطفا موارد …

توضیحات بیشتر »

درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت _ دکتر مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت جزوه اختصاصی، خلاصه جامع، دانلود مستقیم از دکتر شهریار مرزبان   سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی لطفا موارد زیر …

توضیحات بیشتر »

درس کاربینی (معرفی، آموزش و نمونه مثال) _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس کاربینی (معرفی، آموزش و نمونه مثال) دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس کاربینی از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     قوانین کلاسی لطفا موارد زیر را رعایت …

توضیحات بیشتر »

درس کارورزی ۱ و ۲ _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس کارورزی ۱ و ۲ دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس کارورزی ۱ و ۲ از دکتر شهریار مرزبان بارگزاری خواهد شد.     کارورزی چیست؟ یادگیری مهارت و …

توضیحات بیشتر »

درس جامعه شناسی تبلیغات _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس جامعه شناسی تبلیغات دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس (جامعه شناسی تبلیغات _ دکتر شهریار مرزبان) بارگزاری خواهد شد.   قوانین کلاسی لطفا موارد زیر را رعایت کنید …

توضیحات بیشتر »

درس سیستم دیجیتالی سفارشات و انبار داری هوشمند _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس سیستم دیجیتالی سفارشات و انبار داری هوشمند دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس (سیستم دیجیتالی سفارشات و انبار داری هوشمند _ دکتر شهریار مرزبان) بارگزاری خواهد شد.   …

توضیحات بیشتر »

درس ارگونومی و چیدمان محیط کار _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس ارگونومی و چیدمان محیط کار دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس (ارگونومی و چیدمان محیط کار _ دکتر شهریار مرزبان) بارگزاری خواهد شد.   قوانین کلاسی لطفا موارد زیر …

توضیحات بیشتر »

درس مهارت های ارتباطی _ دکتر شهریار مرزبان

دانلود جزوه های درسی استاد دکتر شهریار مرزبان

درس مهارت های ارتباطی دکتر شهریار مرزبان (برای دیدن رزومه و کتاب های دکتر مرزبان کلیک کنید)   سلام به دانشجویان عزیز، در این صفحه منبع، جزوه و فایل های درس (مهارت های ارتباطی _ دکتر شهریار مرزبان) بارگزاری خواهد شد.   قوانین کلاسی لطفا موارد زیر را رعایت کنید و …

توضیحات بیشتر »