سرخط خبرها
خانه / دسته‌بندی نشده

دسته‌بندی نشده

اکشن کوچ فردی یا مربی اقدام گرایی در شیراز توسط دکتر شهریار مرزبان

کوچینگ در شیراز با دکتر شهریار مرزبان

اکشن کوچ فردی یا مربی اقدام گرایی در شیراز توسط دکتر شهریار مرزبان   اکشن کوچ فردی یا مربی اقدام گرایی در شیراز، کسی است که شما را در مسیر رسیدن اهداف زندگی یا شغلی و … شما همراهی می کند. تمرکز کوچ یا مربی بر اقدام گرایی شما است. …

توضیحات بیشتر »

اکشن کوچ فردی یا مربی اقدام گرایی توسط دکتر شهریار مرزبان

کوچینگ با دکتر شهریار مرزبان

اکشن کوچ فردی یا مربی اقدام گرایی توسط دکتر شهریار مرزبان   اکشن کوچ فردی یا مربی اقدام گرایی، کسی است که شما را در مسیر رسیدن اهداف زندگی یا شغلی و … شما همراهی می کند. تمرکز کوچ یا مربی بر اقدام گرایی شما است. کوچ با توجه به …

توضیحات بیشتر »

لایف کوچینگ در شیراز (مشاور، مربی زندگی، دوره و جلسات)

کوچینگ در شیراز با دکتر شهریار مرزبان

لایف کوچینگ در شیراز (مشاور، مربی زندگی، دوره و جلسات) توسط دکتر شهریار مرزبان   کوچینگ یا مربیگری (لایف کوچینگ در شیراز _ مشاور، مربی زندگی، دوره و جلسات) فرایندی ا‌ست با هدف افزایش بهره وری که به‌جای تکیه بر گذشته یا آینده دور، بر «زمان حال و هم اکنون» …

توضیحات بیشتر »

کوچینگ با دکتر شهریار مرزبان در شیراز (لایف، بیزینس و مربی فردی)

کوچینگ در شیراز با دکتر شهریار مرزبان

کوچینگ با دکتر شهریار مرزبان در شیراز (لایف و بیزینس، مشاوره کسب و کار، مربی فردی) توسط دکتر شهریار مرزبان   کوچینگ یا مربیگری (کوچینگ با دکتر شهریار مرزبان در شیراز) فرایندی ا‌ست با هدف افزایش بهره وری که به‌جای تکیه بر گذشته یا آینده دور، بر «زمان حال و …

توضیحات بیشتر »

مشاوره و کوچینگ رفع سردرگمی و انتخاب مسیر

کوچینگ با دکتر شهریار مرزبان

مشاوره و کوچینگ رفع سردرگمی و انتخاب مسیر توسط دکتر شهریار مرزبان کوچینگ یا مربیگری فرایندی ا‌ست با هدف افزایش بهره وری که به‌جای تکیه بر گذشته یا آینده دور، بر «زمان حال و هم اکنون» متمرکز است. کوچینگ را می‌توان در ابعاد متنوعی پیاده‌سازی کرد که وظایف متفاوتی برای …

توضیحات بیشتر »

کوچینگ فردی برای فارسی زبانان خارج از ایران

کوچینگ با دکتر شهریار مرزبان

کوچینگ فردی برای فارسی زبانان خارج از ایران توسط دکتر شهریار مرزبان   جلسات کوچینگ و منتورینگ و مشاوره ها تا حد زیادی بر روابط متقابل و بین فردی استوار هستند و یک مسیر گفتگو محور دارد. قطعا در جلساتی که گفتگو محور هستند دانستن زبان مشترک و فرهنگ مشترک …

توضیحات بیشتر »

بیزینس کوچینگ در شیراز (مشاور، مربی کسب و کار، دوره و جلسات)

کوچینگ در شیراز با دکتر شهریار مرزبان

بیزینس کوچینگ در شیراز (مشاور، مربی کسب و کار، دوره و جلسات) توسط دکتر شهریار مرزبان   کوچینگ یا مربیگری (بیزینس کوچینگ در شیراز _ مشاور، مربی کسب و کار، دوره و جلسات) فرایندی ا‌ست با هدف افزایش بهره وری که به‌جای تکیه بر گذشته یا آینده دور، بر «زمان …

توضیحات بیشتر »

تربیت کوچینگ در شیراز

کوچینگ در شیراز با دکتر شهریار مرزبان

تربیت کوچینگ در شیراز توسط دکتر شهریار مرزبان   کوچینگ یا مربیگری فرایندی ا‌ست با هدف افزایش بهره وری که به‌جای تکیه بر گذشته یا آینده دور، بر «زمان حال و هم اکنون» متمرکز است. کوچینگ را می‌توان در ابعاد متنوعی پیاده‌سازی کرد که وظایف متفاوتی برای مربی محتمل می …

توضیحات بیشتر »