سرخط خبرها
خانه / دوره ها و محصولات / کتاب ها (محصولات) / کتاب هوش، یادگیری و چابکی سازمانی (دکتر مرزبان)

www.elmema.com سال 1403 را هدفمند و با برنامه ریزی آغاز کن! | دوره رایگان کلیک کنید www.elmema.com

کتاب هوش و یادگیری / شهریار مرزبان

کتاب هوش، یادگیری و چابکی سازمانی (دکتر مرزبان)

هوش، یادگیری و چابکی سازمانی

ضرورت بقای سازمان های هزاره سوم

نویسنده: نرگس بیژن و شهریار مرزبان

 

 

 • نویسنده: نرگس بیژن و  شهریار مرزبان
 • صفحه آرا: شهریار مرزبان
 • چاپ اول: ۱۳۹۶
 • تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
 • شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۶۰۸-۶۹-۲
 • تعداد صفحات: ۱۹۷

 

https://elmema.comhttps://elmema.com

 

دانلود قسمت اول کتاب:

۵۱ صفحه ی اول

دانلود رایگان

??????

https://elmema.com/

 

 

 

 

https://elmema.comhttps://elmema.com

 

 

چرا شما باید این کتاب را بخوانید؟ (متن پشت جلد)

هوش سازمانی با تکیه بر هوش انسانی، منبعی نامحدود از سرمایه‌های فکری است که اگر به درستی شناسایی و مدیریت شود، توانایی انعطاف‌پذیری سازمان را در انطباق با نیازهای بومی، ملی و جهانی افزایش می‌دهد. همچنین با فراهم کردن زمینه مناسب، شرایط لازم را برای خلق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی فراهم می‌کند و توانایی ایده‌پردازی، خلاقیت و نوآوری را ارتقا می‌بخشد. در صورتی که زمینه لازم برای ارتقای هوش سازمان‌ها فراهم شود، سازمان‌های ما با صرف انرژی کمتر اما با اقدامات هوشمندانه، تحقق یافتن اهداف را تسریع و تسهیل می‌کنند، توجه و عطف به یادگیری سازمانی، در کنار هوش سازمانی  می تواند به چابکی بیشتر سازمان کمک کند و سازمان را از هر جهت در محیط متلاطم کنونی، بیمه و تضمین کند تا سازمان بهتر در برابر تغییرات، واکنش و انعطاف از خود نشان دهد. بنابراین هرچه یادگیری سازمانی و هوش سازمانی بیشتر شود تاثیر بیشتری بر چابکی سازمانی دارد و باعث ارتقا چابکی سازمانی میگردد که در مجموع باعث افزایش اثر بخشی و کارایی فعالیت ها در سازمان میگردد.

 

 

https://elmema.comhttps://elmema.com

 

 

فهرست مطالب کتاب

 

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: هوش سازمانی
۲-۱ تعریف هوش و انواع آن
۲-۲ تاریخچه هوش سازمانی
۲-۳ از هوش فردی تا هوش سازمانی
۲-۴ دیدگاه‌های سه گانه در مورد هوش فردی و سازمانی
۲-۵ سازوکارهای مرتبط کننده‌ی هوش فردی به هوش سازمانی
۲-۶ پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی
۲-۷ مدل های هوش سازمانی
۲-۷-۱ هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا
الف) هوش سازمانی به عنوان یک فرآیند
ب) هوش سازمانی به عنوان یک محصول
۲-۷-۲  هوش سازمانی از دیدگاه مک مستر
۲-۷-۳ هوش سازمانی از دیدگاه ویلیام هلال
۲-۷-۴ هوش سازمانی از دیدگاه پیترسنج
۲-۷-۵ هوش سازمانی از دیدگاه لیانگ
۲-۷-۶ هوش سازمانی از دیدگاه لیبوویتز
۲-۷-۷ هوش سازمانی از دیدگاه دیوید و جیمز ماتسون
۲-۷-۸ هوش سازمانی از دیدگاه بیوورن کرون کویست
۲-۷-۹ مدل سایبرنتیک هوش سازمانی
۲-۷-۱۰ هوش سازمانی از دیدگاه آلبرشت
۲-۷-۱۱ هوش سازمانی از دیدگاه استاسکوییت وستین
۲-۸ هوش جمعی یا حماقت جمعی
۲-۹ چهار توانمند ساز هوش سازمانی از نظر آلبرشت
فصل سوم : یادگیری سازمانی
۳-۱تعریف یادگیری
۳-۲تاریخچه یادگیری سازمانی
۳-۳  تعاریف یادگیری سازمانی
۳-۴ اهداف یادگیری سازمانی
۳-۵ ابعاد یادگیری
۳-۵-۱  انواع یادگیری سازمانی
۳-۵-۲  سطوح یادگیری سازمانی
۳-۵-۳  مهارت های یادگیری سازمانی
۳-۶ قابلیت یادگیری سازمانی
۳-۷ موانع یادگیری سازمانی و راه غلبه برآن
۳-۸ مزایای یادگیری سازمانی
۳-۹ فرآیند یادگیری سازمانی
۳-۹-۱یادگیری سازمانی به مثابه تسلط بر دانش
۳-۹-۲یادگیری سازمانی به مثابه فرآیندی پویا
۳-۹-۳چهار فرآیند فرعی یادگیری سازمانی
۳-۹-۴ چهار عنصر یادگیری سازمانی
۳-۱۰ منحنی یادگیری
۳-۱۱ نظریه های یادگیری
۳-۱۱-۱- نظریه های رفتاری
الف) نظریه شرطی سازی کلاسیک
ب) نظریه کوشش و خطا
ج) نظریه شرطی سازی کنشگر
۳-۱۱-۲- نظریه های شناختی
الف) نظریه یادگیری گشتالت
ب) نظریه یادگیری معنی دار کلامی
ج) نظریه اجتماعی شناختی
۳-۱۲  مدل های یادگیری سازمانی
۳-۱۲-۱  یادگیری سازمانی از دیدگاه نیفه
۳-۱۲-۲  یادگیری سازمانی از دیدگاه کرایتنر و همکاران
۳-۱۲-۳  یادگیری سازمانی از دیدگاه هیت
۳-۱۲-۴  یادگیری سازمانی از دیدگاه توماس
۳-۱۲-۵ یادگیری سازمانی از دیدگاه دنتون
۳-۱۲-۶  یادگیری سازمانی از دیدگاه چیوا و همکاران
فصل چهارم : چابکی سازمانی
۴-۱  تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۴-۲  تعریف ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۴-۳  ویژگی سازمان های چابک
۴-۴  اهمیت چابکی سازمانی
۴-۵  ویژگی ها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان
۴-۶  محرک های چابکی
۴-۷   قابلیت های چابکی سازمانی
۴-۸  صفات کلیدی چابکی
۴-۹  مزایای چابکی سازمانی
۴-۱۰  مدل های چابکی سازمانی
۴-۱۰-۱  چابکی سازمانی از دیدگاه بوتانی
۴-۱۰-۲  چابکی سازمانی از دیدگاه گلدمن و همکاران
۴-۱۰-۳  سنجش چابکی  از دیدگاه ریک داو
۴-۱۰-۴  چابکی سازمانی از دیدگاه هلیگرزبرگ
۴-۱۰-۵  چابکی سازمانی از دیدگاه لین و همکاران
۴-۱۰-۶  چابکی سازمانی از دیدگاه یوسف و همکاران
۴-۱۰-۷  چابکی سازمانی از دیدگاه شریفی و ژانگ
۴-۱۰-۸  چابکی سازمانی از دیدگاه گروه مشاوران آتوز
۴-۱۰-۹  چابکی سازمانی از دیدگاه رامسش و همکاران
۴-۱۰-۱۰  چابکی سازمانی از دیدگاه شارپ و همکاران
۴-۱۰-۱۱  طراحی سیستم تولید چابک
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱  پیشنهادهایی برای ارتقای هوش ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۵-۲ پیشنهادهایی برای ارتقای یادگیری ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۵-۳  پیشنهادهایی برای ارتقای چابکی سازمانی
۵-۴ پیشنهادهایی به مدیران سازمانها جهت بهبود عملکرد سازمانها
پیوست: پرسش نامه ها

 

 

 

 

https://elmema.comhttps://elmema.com

 

این کتاب مناسب است برای:

 • کارمندان و مدیران

 • اداره و سازمان های بزرگ و کوچک

 • کارمندان و مدیرانی که دنبال بهبود شرایط و پیشرفت هستند

 • سرپرستانی که بدنبال افزایش کارایی هستند

 • دانشجویان و فارغ تحصیلان رشته مدیریت (کلیه گرایش ها)

 

 

 

https://elmema.comhttps://elmema.com

 

 

مبلغ سرمایه گذاری شما

قیمت نسخه چاپی (1396): 20٫000تومان  /   اتمام موجودی!

قیمت نسخه چاپی (1400): 99٫000 تومان /   فقط 20 جلد

www.elmema.com

خرید نسخه چاپی

برای وارد شدن به فروشگاه علم ما کلیک کنید

 

 

 

قیمت نسخه الکترونیکی و دانلودی: 49.000 تومان

پرداخت وجه و دریافت لینک دانلود نسخه pdf در لینک زیر:

www.elmema.com

خرید نسخه الکترونیکی و دانلودی

برای وارد شدن به فروشگاه علم ما کلیک کنید

برای وارد شدن به درگاه پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

https://elmema.comhttps://elmema.com

 

 

+ هدیه رایگان! (کلیک کنید)

https://elmema.com/

 

 

https://elmema.comhttps://elmema.com

 

 

تصاویری از کتاب

تصاویری از کتاب…

۱

 

۲

 

 

 

 

 

 

www.elmema.com / گروه آموزشی علم ما

 

اگر سوالی دارید یا به راهنمایی احتاج دارید

با شماره ی در واتس اپ در ارتباط باشید:

 

۰۹۱۶۴۰۵۲۳۷۳

 

 

درباره ی شهریار مرزبان

Avatar photo
من شهریار مرزبان، موسس، مشاور و کوچ سایت علم ما هستم. دانش آموخته ی رشته ی مدیریت و علاقه مند به مباحث کوچینگ و روانشناسی هستم. من عاشق چالش هستم، به چالش کشیدن خودم، برای همین کسب و کار های مختلفی دارم و هر کسب و کاری برای من یک چالش جدید است و کوچینگ و مشاوره هایی که میدم هم به همین علته چون حل کردن مشکلات کسب و کار و فردی برای من یک چالش مهم و ضروریه...

مطلب پیشنهادی

دوره آموزشی و کاربردی ثبت فعالیت از دکتر شهریار مرزبان

دوره آموزشی و کاربردی ثبت فعالیت از دکتر شهریار مرزبان ارایه شده در گروه آموزشی …

3 دیدگاه

 1. تبریک میگم استاد مرزبان
  من با افتخار نسخه امضا شده رو ازتون گرفتم
  انشالا شاهد موفقیت های بعدی تون هم باشم

 2. خیلی کامل و خوب
  به همه پیشنهاد می کنم

 3. بی نظیره
  کاملا مدیریتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *