خانه / آخرین مقالات / اطلاعات عمومی (قسمت ششم)
https://elmema.com/category/general-information
https://elmema.com/category/general-information

اطلاعات عمومی (قسمت ششم)

اطلاعات عمومی (قسمت ششم)

 

 

داشتن اطلاعات عمومی یک امتیاز برای فرد محسوب می شود، در گفتگو ها و مسابقات این اطلاعات خیلی کمک کننده هستند.
مباحث اطلاعات عمومی بصورت دانستنی ها، آیا میدانید و آیا میدانستید در منابع مختلف وجود دارد و ما در گروه آموزشی علم ما سعی بر آن داریم در قسمت های مختلف این اطلاعات را در اختیار شما قرار دهیم.

اگر قصد افزایش معلومات عمومی خود دارید این مقاله را حتما بخوانید. داشتن اطلاعات عمومی مستلزم داشتن اطلاعات در زمینه های مختلف است.

برای بخاطر سپردن بهتر اطلاعات (و هر مطلب) بهترین راه آموزش آن به دیگران است، اطلاعات خود و این مطالب را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و بین خود مسابقابتی برگزار کنید و از هم سوال بپرسید…

 

 

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﭘﻠﮏ ﻣﻴﺰﻧﺪ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﮏ ﺩﺭ ﺻﺪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﺪﻥ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ.

 

آیا می دانستین ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻣﺒﻮﺗﺴﻲ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺯءﻳﺮ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻗﺪﺗﺮﻳﻦ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻱ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻗﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺻﺪ ﻭ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

 

آیا می دانستین ﭼﻴﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﻮﻝ ﮐﺎﻏﺬﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﺷﻦ ﺧﻴﺲ ﺍﺯ ﺷﻦ ﺧﺸﮏ ﺳﺒﮑﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻮﺩﻩﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩﺍ ” ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻴﻪ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻴﻪ ﺳﮓ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻣﻴﮑﻨﺪ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺁﺏ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺍﺗﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺒﺮﻱ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﻱ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﻳﺦ ﻣﻴﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻴﺮﻳﺰﺩ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﻅﺮﻭﻑ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﻨﺪ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﺗﻴﺰ ﭘﺮﻭﺍﺯﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ «ﭘﺮﺳﺘﻮک»ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻴﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﻯ ﻧﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻴﻮﻩ ﻧﻤﻴﺪﻫﺪ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﮐﻮﻳﺮ ﻟﻮﺕ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫﻤﻴﻦ ﮐﻮﻳﺮ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﮔﺮﻳﻪ ﻭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻐﺰ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.

 

ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﺴﺘین ﮐﻪ ﻻﻳﻪ ﺍﺯﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭ ﺳﮑﻪ ﺑﺮﻭﻯ ﻫﻢ ﮐﻠﻔﺘﻲ ﺩاﺭﺩ.

 

animated-down-arrow

از مشاوره رایگان استفاده کنید.

از سایر مقالات اطلاعات عمومی دیدن کنید.

همچنین از آرشیو کل مقالات دیدن کنید، بهترین ها برای شما…

برای دیدن سایر مقالات شاد زیستن و موفقیت روی آنها کلیک کنید.

تلگرام علم ما

Medium_20160928095241745_1111111111

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

گروه علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای «علم ما» یک گروه تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و موفقیت فردی می باشد. این گروه درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و بکارگیری اهرم اینترنت، آموزش های سطح اول را در اختیار هم میهنان عزیز قرار دهد. فارغ از تشریفات، گروه علم ما یک تیم متشکل از اساتید دانشگاه، پژوهشگران برتر، متخصصان و کارشناسانی در حوزه مدیریت، روانشناسی، بازاریابی، تجارت الکترونیک است. ضمن اینکه با داشتن وب سایتی جامع که در حوزه های ذکر شده و به اشتراک گذاری مقالات و برنامه ها، حق انتخاب و آموزش با کیفیت را برای کاربران فراهم کرده است.

مطلب پیشنهادی

https://elmema.com/category/general-information

اطلاعات عمومی: پایتخت های سلسله های تاریخی ایران

پایتخت های سلسله های تاریخی ایران        نام سلسله محل پایتخت اولین و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code