خانه / آخرین مقالات / آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس

آدرس و شماره تماس مراکز علمی کاربردی استان فارس

شرکت / 

سازمان / اداره مکان مورد استفاده

شماره تلفن

آدرس و کد پستی (کامل)

مرکز آموزش علمی کاربردی افزار کیمیای  فارس

۳۸۲۴۰۱۱۳

شیراز – بلوارعدالت-کوچه۶۶

کد پستی : ۷۱۷۷۷۵۶۵۹۱

مرکز آموزش علمی کاربردی  امام خمینی (ره)    

۳۲۲۹۹۰۰۳

شیراز – بلوار ازادی نبش مشکین فام ساختمان شماره ۲ بنیاد شهید
مرکز آموزش علمی کاربردی  بازرگانی          

۳۷۴۲۲۲۳۷

۳۷۴۲۲۲۲۷

شیراز – بلوارمدرس خیابان شهید دوران میدان پیام جنب بانک تجارت

صندوق پستی : ۷۱۵۷۹۹۴۵۹۳

مرکز آموزش علمی کاربردی  بهزیستی   

۳۷۳۶۵۰۳۲

۳۷۶۶۰۰۵۸

شیراز – خیابان احمدی جنوبی کوچه ۸ مرکز علمی کاربردی سازمان بهزیستی

کدپستی ۷۱۶۵۶۵۴۲۹۸

مرکز آموزش علمی کاربردی  مرکز پیاده نزاجا شهید سر لشکر رستمی

۳۲۲۹۴۷۶۳

۳۲۲۹۲۷۴۲

شیراز – بلوار آزادی چهار راه باغ تخت مرکز آموزش پیاده شهید رستمی

کد پستی ۳۳۷۸۵۷۱۴۴۸

مرکز آموزش علمی کاربردی  جهاد دانشگاهی     

۳۲۳۵۵۰۸۲

۳۲۳۳۳۰۲۳

شیراز – خیابان شهید فقیهی مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

صندوق پستی :۷۱۳۴۵۱۴۶۳

مرکز آموزش علمی کاربردی  جهاد کشاورزی  شیراز     

 

۳۷۲۰۴۰۸۰

شیراز – بلوارمدرس -خیابان جانبازان- مجتمع آموزشی فارس
مرکز آموزش علمی کاربردی حج وزیارت          

۳۶۲۹۱۲۰۳

شیراز – حد فاصل بلوار زرگری وبیمارستان دکتر خدادوست دانشکده علوم قرانی طبقه اول  کد پستی : ۷۱۴۳۷۱۴۵۹۵
مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر شیراز         ۳۷۲۱۰۲۱۶-۲۱۸شیراز – درب اول پایگاه بلوار فرصت شیرازی- میدان  فرصت شیرازی بلوار پروین اعتصامی
مرکز آموزش علمی کاربردی دانشگاه خبر      

۳۶۳۰۲۴۸۵

۳۶۳۰۲۴۸۵

۳۶۳۰۲۴۸۵

شیراز – میدان قصرالدشت به سمت خیابان همت شمالی سمت راست اولین بن بست بن بست ۱۷
مرکز آموزش علمی کاربردی  مرکز دادگستری          

۳۲۳۴۸۴۷۳

شیراز چهارراه بنفشه روبروی مدرسه غیرانتفاعی حافظ ساختمان سابق بیمه ایران

کد پستی : ۷۱۷۳۷۱۳۹۱۶

مرکز آموزش علمی کاربردی زرهی نزاجا شهید سرلشکر کرمی

۳۸۳۰۱۶۳۰

شیراز – بلوار استقلال (زرهی )مرکز آموزش زرهی شهید کرمی
مرکز آموزش علمی کاربردی ساختمان ونصب صنایع پتروشیمی

۳۶۲۶۹۵۶۲

شیراز – بلوار شهید چمران روبروی استخر انقلاب نبش کوچه ۷

کد پستی ۷۱۴۵۵۴۶۷ :

مرکز آموزش علمی کاربردی  شام شام

۳۷۵۲۳۰۳۰

شیراز – خیابان قدوسی شرقی روبروی مجتمع سلطانیه جنب کانون زبان

کد پستی : ۷۱۸۴۶۱۴۴۵۳

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری

۳۶۲۱۹۹۸۱-۵

شیراز – شهرک گلستان بلوار غدیر شمالی خیا بان گل سرخ کوچه گل ناز جنب مجتمع ورزشی بهاران 

کدپستی ۷۱۸۹۹۳۷۸۶۱

مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع مخابرات راه دور ایران

 

۳۷۴۲۰۰۹۴

۳۷۴۲۰۴۵۰

شیراز – بلوارمدرس خیابان شهیددوران   بعد از میدان پیام- خ مرصاد

  کدپستی ۷۱۵۵۵۹۷۷

مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابرات ایران

۳۷۲۵۰۰۲۷

۳۷۲۷۶۶۳۳

شیراز – بلوارمدرس خیابان  ازادگان روبروی موزه تاریخ طبیعی  جنب درمانگاه کما کدپستی :۷۱۵۴۸۱۵۸۵۴
مرکز آموزش علمی کاربردی فنی حرفه ای خلیج فارس

۳۸۲۵۹۰۰۴

۳۷۲۳۰۳۰۹

شیراز – بلوار رحمت  انتهای سفیر جنوبی  نبش میدان مهارت -آخر ۲۰متری امام خمینی
مرکز آموزش علمی کاربردی فراسان       

۳۲۲۹۱۹۱۸

۳۲۲۷۷۲۱۶

شیراز – بلوار ارم خیابان ابوالفتح خانی کوچه استاد دیرین نبش کوچه ۹ پلاک ۱۰۶  

کدپستی : ۷۱۴۳۷۱۵۱۶۷    

مرکز آموزش علمی کاربردی  فرماندهی انتظامی  استان فارس

۲۱۸۳۱۱۷

۲۱۸۳۱۱۶

شیراز – چهار راه حافظیه بطرف دروازه قران روبروی بیمارستان ابن سینا معاونت آموزش فرماندهی انتظامی فارس

کدپستی ۷۱۴۶۶۶۵۷۸۶

مرکز آموزش علمی کاربردی  فن آوران کشاورزی صدرا

۳۶۴۰۴۴۸۶

۳۶۴۰۴۴۸۷

 شیراز – شهر جدید صدرا- میدان بهارستان بلوار زاگرس

صندوق پستی : ۷۱۹۹۸۷۴۹۶۵

مرکز آموزش علمی کاربردی  فرهنگ و ارشاد اسلامی

۳۷۳۰۱۳۳۱

شیراز – بلوار نصر-خیابان جهانگردی-خیابان جوانمردی-جنب هنرستان شهید آوینی

کد پستی : ۷۱۴۵۸۴۵۷۷۵

مرکز آموزش علمی کاربردی لاستیک دنا

۳۷۴۲۰۰۳۴-۹

شیراز – بلوار مدرس انتهای خیابان شهید دوران  کد پستی : ۷۱۵۷۹۹۴۹۴۵
مرکز آموزش علمی کاربردی  مجتمع آموزشی و پژوهشی فارس

۳۸۲۳۳۰۱۰

۳۸۴۲۱۴۳۵

۳۸۲۳۳۰۰۹

شیراز – انتهای بلوار امیر کبیر خیابان توانیرو  کوچه ۵۱ مجاور انبار مرکزی برق 
مرکز آموزش علمی کاربردی  موسسه آموزش  های عالی آزاد نوید پارس جنوب

۳۶۴۶۱۸۸۱-۳

۳۶۲۷۵۶۹۵-۶

شیراز – بلوار چمران روبروی بیمارستان حافظ کوچه ۳ پلاک ۲۲۹
مرکز آموزش علمی کاربردی  موسسه آموزش عالی آزاد غدیر

۳۷۳۶۱۰۲۶

شیراز – ابتدای خیابان احمدی نو (جنوبی ) خیابان اصلی  مجتمع فرهنگی  مذهبی خاتم الا نبیا
مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر شیراز

۳۷۳۶۴۰۸۷

شیراز – بلوار سیبویه جنب بیمارستان قلب حضرت زهرا(س)           
مرکز آموزش علمی کاربردی هوا دریا( مالک اشتر)

۳۶۳۵۱۹۳۴-۵

۳۶۲۴۲۲۰۴

شیراز – بلوارشهید  چمران مرکز علمی کاربردی دانشگاه صنعتی مالک اشتر )هوا دریا(

کدپستی : ۷۱۸۵۵۴۶۵

مرکز آموزش علمی کاربردی آباده           

۴۴۳۴۵۷۵۵-۸

آباده – جنت اباد خیابان خیام نبش خیابان فردوس  
مرکز آموزش علمی کاربردی  پاسارگا د        

۴۳۵۶۵۵۱۰-۱۴

پاسارگاد – خیابان فرهنگ  خیابان معرفت جنب کانون  کدپستی : ۷۳۷۴۱۱۷۳
مرکز آموزش علمی کاربردی  جهاد کشاورزی جهرم   

۵۴۳۳۱۱۷۹

جهرم – خیابان شهید محبی نرسیده به شرکت گاز  کدپستی : ۷۳۴۶۱۴۴۱۶۵

 

مرکز آموزش علمی کاربردی  جهاد کشاورزی مرودشت

 

۴۳۵۸۵۱۵۱-۳

مرودشت- سه راه پل خان کیلومتر ۳۰جاده سپیدان کدپستی : ۷۳۷۱۴۴۱۷۴۵

 

مرکز آموزش علمی کاربردی  جهاد کشاورزی علی اباد کمین

۴۳۵۸۵۱۵۱-۳

پاسارگاد – سعادت شهر پردیس علی آباد کمین

 

مرکز آموزش علمی کاربردی  خانه کارگر لامرد

۵۲۷۲۲۱۷۹

لامرد – خیابان۲۲ بهمن

صندوق پستی : ۳۴۴

مرکز آموزش علمی کاربردی دشت مرغاب کارخانه یک و یک

۴۴۴۹۳۴۱۰

کیلومتر ۱۳۵ جاده شیراز اصفهان

صندوق پستی : ۷۳۷۵۱۵۳۱۱۱

مرکز آموزش علمی کاربردی  علوم پزشکی کوار           

۰۷۱۳۷۸۲۳۵۰۴

کوار- بلوار امام خمینی (ره)

صندوق پستی : ۷۳۴۶۱۴۴۱۶۵

مرکز آموزش علمی کاربردی  کازرون         

۰۷۱۴۲۳۳۰۳۹۳-۴

کازرون- بلوار ارتش جنب فرمانداری

صندوق پستی : ۷۳۱۷۵۱۵۸

مرکز آموزش علمی کاربردی  فرمانداری فیروز آباد       

۳۸۷۳۶۵۶۶-۸

فیروز آباد – خیابان آزادی جنوبی خیابان پوریای ولی
مرکز آموزش علمی کاربردی فنی وحرفه ای لامرد           

۵۲۷۲۴۰۰۱-۲

لامرد – بلوار شهید مطهری خیابان مهارت  

صندوق پستی : ۱۷۳

مرکز آموزش علمی کاربردی لارستان         

۵۲۲۶۵۶۰۱-۵

لارستان – شهر جدید بلوار دکتر دادمان – خیابان شهدای رمضان

 کدپستی : ۷۴۳۱۸۶۸۶۱۶

  مرکز آموزش علمی کاربردی نی ریز         

۵۳۸۳۶۲۱۲-۱۴

نی ریز – کیلومتر ۵ جاده نی ریز شیراز –  شهرک دانشگاه امام صادق (ع)

صندوق پستی : ۷۴۹۱۹۴۳۵۶۸

مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر لارستان 

۵۲۲۴۹۷۳۳-۲

لارستان شهر جدید انتهای بلوار دانشجو

کد پستی : ۱۴۱۶۶۴۴۹۹۳

 

animated-down-arrow

از مشاوره رایگان استفاده کنید.

همچنین از آرشیو کل مقالات دیدن کنید، بهترین ها برای شما…

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.

 

تلگرام علم ما

Medium_20160928095241745_1111111111

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

رادیو علم ما مجموعه پادکست های صوتی آموزشی و کاربردی

رادیو علم ما (مجموعه پادکست های صوتی آموزشی و کاربردی)

رادیو علم ما مجموعه پادکست های صوتی آموزشی و کاربردی   رادیو علم ما چیست؟ …

یک دیدگاه

 1. سلام
  من در زمینه تولید محتوی ، بازاریابی و تبلیغات اینترنتی فعالیت می کنم
  همیشه و همیشه و همیشه
  یادتون باشه که یکی از عوامل مهمی که باعث میشه مطالب سایتتون زیاد بازدید بشه عنوان مطالبتونه
  اگه عنوان مطالبتون خوب و جذاب باشه قطعا روی لینک سایتتون بیشتر کلیک میکنن و درنتیجه اعتبار بیشتری پیش گوگل پیدا می کنین و طبعا گوگل هم شما رو به خیلیای دیگه معرفی میکنه
  ولی فکر کردن در مورد ساختن یه عنوان خوب و موثر وقت زیادی رو از آدم میگیره و کار خیلی ساده ای نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code