خانه / آخرین مقالات / لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته حقوق و فقه)
www.elmema.com / علمی و پژوهشی / گروه آموزشی علم ما
List of academic journals and ISI Ministry of Science (ISI inside Iran)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته حقوق و فقه)

لیست مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم (رشته حقوق و فقه)

۱٫نشریه آموزه های حقوق کیفری
ISSN 2251-9351
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمدباقر فرزانه
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۱ + متن »     اشتراک»
۲٫نشریه آموزه های فقه مدنی
ISSN 2251-936X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مدیر مسئول: محمد باقر فرزانه
سردبیر: محمد واعظ زاده خراسانی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۳ + متن »     اشتراک»
۳٫نشریه پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی   فارسی – انگلیسی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر محمد آشوری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷ »
۴٫فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
ISSN 1735-7233
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مدیر مسئول: حجت الاسلام والمسلمین حسن قلی پور
سردبیر: دکتر علی اکبر ایزدی فرد
محل انتشار: بابل  سایر مشخصات»     عناوین سال دوازدهم شماره ۴ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۲۴ تابستان ۱۳۹۰ با نام فقه و مبانی حقوق اسلامی چاپ شده است.
۵٫مجله پژوهش های فقهی
ISSN 2008-8388
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سیدمحمد مقیمی
سردبیر: دکتر محمد رسول آهنگران
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین سال دوازدهم شماره ۳ + متن »
۶٫فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
ISSN 2476-4213
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه قم
مدیر مسئول: سید حسن شبیری زنجانی
سردبیر: عادل ساریخانی
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین سال دوم شماره ۲ + متن »
۷٫فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی
ISSN 2345-3583
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: محمدرضا پاسبان
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۶ + متن »     اشتراک»
۸٫فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: حسین غلامی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۶ + متن »     اشتراک»
۹٫فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
ISSN 2345-6116
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دکتر حسنعلی موذن زادگان
سردبیر: منصور جباری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۲ + متن »     اشتراک»
»» نشریه پژوهش حقوق و سیاست از شماره ۲۲ به دو مجله به نام های پژوهش حقوق عمومی و پژوهش سیاست تفکیک شده است.
۱۰٫پژوهشنامه حقوق اسلامی   فارسی، انگلیسی، عربی
ISSN 2251-9858
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدیر مسئول: دکتر رضا اکبری
سردبیر: دکتر نجاد علی الماسی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۳ + متن »     اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۲۴ با نام اندیشه صادق، از شماره ۲۵ تا ۳۱ با نام معارف اسلامی و حقوق منتشر شده است.
۱۱٫پژوهشنامه حقوق کیفری
ISSN 2322-2328
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
مدیر مسئول: دکتر محمد رضا نظری نژاد
سردبیر: دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
محل انتشار: رشت  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۲ + متن »     اشتراک»
۱۲٫مجله پژوهشهای حقوقی
ISSN 1682-9220
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۹ »
۱۳٫مجله تحقیقات حقوقی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول: دکتر گودرز افتخار جهرمی
سردبیر: دکتر منصور امینى
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»
۱۴٫فصلنامه تعالی حقوق
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران
مدیر مسئول: دکتر لیلا سادات اسدی
سردبیر: دکتر عباس جعفری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال ششم شماره ۸ + متن »
۱۵٫نشریه حقوق اداری   فارسی – انگلیسی
ISSN 2383-1863
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز آموزش مدیریت دولتی
مدیر مسئول: اسماعیل ملک اخلاق
سردبیر: منوچهر طباطبایی موتمنی
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵ »
۱۶٫فصلنامه حقوق اسلامی
ISSN 1735-3270
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
سردبیر: عبدالحسین شیروی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۴۹ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۲۰ با نام فقه و حقوق منتشر شده است.
۱۷٫دو فصلنامه حقوق تطبیقی (نامه مفید)   فارسی، انگلیسی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول: سید مسعود موسوی کریمی
سردبیر: ربیعا اسکینی
محل انتشار: قم   سایر مشخصات»     عناوین سال دوازدهم شماره ۱ + متن »     اشتراک»
»» این مجله از شماره ۱۰۱ از مجله نامه مفید تفکیک شده است.
۱۸٫مجله حقوق خصوصی
ISSN 2008-840x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پردیس فارابی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر سید محمود میرخلیلی
سردبیر: دکتر عبدالحسین شیروی
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۸ + متن »
»» این مجله تا سال ۱۳۸۷ با نام اندیشه های حقوقی منتشر شده است.
۱۹٫مجله حقوقی بین المللی
ISSN 2251-614x
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری – مدیریت علمی و پژوهشی
مدیر مسئول: دکتر محسن محبی
سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۵ + متن »     اشتراک»
۲۰٫مجله حقوقی دادگستری
ISSN 1735-4358
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: قوه قضاییه
مدیر مسئول: علیرضا امینی
سردبیر: حسین میرمحمد صادقی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۹۵ + متن »
۲۱٫دو فصلنامه دانش حقوق مدنی
ISSN 2322-1712
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم تقی زاده
سردبیر: دکتر محمود باقری
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۱ »
۲۲٫نشریه دانش حقوق عمومی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: پژوهشکده شورای نگهبان
مدیر مسئول: دکتر عباسعلی کدخدایی
سردبیر: دکتر سیامک ره پیک
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال پنجم شماره ۲ + متن »     اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۴ با نام نشریه بررسی های حقوق عمومی منتشر شده است.
۲۳٫دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی
ISSN 2322-4177
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر محمدحسین مهدوی عادلی
سردبیر: دکتر حسین صابری
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین سال بیست و دوم شماره ۲ + متن »
»» آرشیو این مجله در مجله دانش و توسعه می باشد.
۲۴٫فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
مدیر مسئول: دکتر علی قاسمی
سردبیر: دکتر سید مرتضى قاسم زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۰ + متن »
»» این مجله تا شماره ۵۷ با نام فصلنامه دیدگاه های حقوقی منتشر شده است.
۲۵٫دو فصلنامه فقه مقارن
ISSN 2322-1976
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی
مدیر مسئول: احمد مبلغی
سردبیر: عابدین مؤمنی
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶ + متن »     اشتراک»
۲۶٫فصلنامه فقه و اصول
ISSN 2008-9139
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: حسن تقی زاده
سردبیر: دکتر محمد تقی فخلعی
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۰۵ + متن »
»» این مجله تا قبل از شماره ۸۱ با نام مطالعات اسلامی منتشر شده است.
۲۷٫نشریه فقه و حقوق اسلامی
ISSN 2251-7553
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تبریز
مدیر مسئول: دکتر حسین فخر
سردبیر: دکتر حیدر باقری اصل
محل انتشار: تبریز  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۱ + متن »
۲۸٫دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)
ISSN 1735-6695
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی
سردبیر: دکترمحمد علی اردبیلی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۴ + متن »     اشتراک»
»» این نشریه تا شماره ۴۸ با نام ندای صادق منتشر شده است.
۲۹٫دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی
ISSN 2008-8744
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
مدیر مسئول: دکتر مجید معارف
سردبیر: دکتر علی مظهر قراملکی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و نهم شماره ۱ + متن »
۳۰٫فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های حقوق تطبیقی)
ISSN 2251-6751
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم عزیزی
سردبیر: دکتر محمدعیسائی تفرشی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۹۲ + متن »
»» این مجله از سال ۹۰ از فصلنامه مدرس علوم انسانی تفکیک شده است.
۳۱٫فصلنامه مطالعات حقوقی
ISSN 2008-7926
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
سردبیر: دکتر محمد امامی
محل انتشار: شیراز  سایر مشخصات»     عناوین سال هشتم شماره ۳ + متن »
۳۲٫مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان
مدیر مسئول: دکتر مجتبی جعفری
سردبیر: دکتر حمید مسجد سرایی
محل انتشار: سمنان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۵ + متن »
۳۳٫مجله مطالعات حقوق تطبیقی   فارسی – انگلیسی – فرانسه
ISSN 1735-496X
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: مؤسسه حقوق تطبیقی
مدیر مسئول: دکتر عباس کریمی
سردبیر: دکتر سعید حبیبا
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال هفتم شماره ۱ + متن »
۳۴٫فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی
ISSN 2322-5637
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: بنیاد صیانت از حقوق شهروندی
مدیر مسئول: علی بهادری جهرمی
سردبیر: خیرالله پروین
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۹ + متن »
۳۵٫فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی
ISSN 1735-9651
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: حسن بادینی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و ششم شماره ۴ + متن »
»» این مجله تا شماره بهار ۹۳ با نام فصلنامه حقوق منتشر شده است.
۳۶٫نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی
ISSN 8175-1735
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر علی خالقی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵ + متن »
۳۷٫نشریه مطالعات حقوق عمومی
ISSN 2423-8120
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید
سردبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین سال چهل و ششم شماره ۳ + متن »
۳۸٫دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
ISSN 2811-2345
دوفصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول: حسنعلی اخلاقی امیری
سردبیر: کریم عبداللهی نژاد
محل انتشار: مشهد  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۳ + متن »
»» این مجله تا شماره ۲۷ با نام مجله سفیر نور منتشر شده است.
۳۹٫دو فصلنامه مطالعات فقه تربیتی
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: جامعه المصطفی العالمیه ( مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره)
مدیر مسئول: یعقوبعلی برجی
سردبیر: علیرضا اعرافی
محل انتشار: قم  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۶ + متن »
»» این مجله تا سال ۹۰ با نام فصلنامه راه تربیت منتشر شده است.

منبع: مگیران

حتما در مورد اعتبار و صحت مجلات با اساتید و پزوهش دانشگاه مشورت کنید!

animated-down-arrow

از مشاوره رایگان استفاده کنید.

همچنین از آرشیو کل مقالات دیدن کنید، بهترین ها برای شما…

برای دیدن سایر مقالات دسته ی علمی و پژوهشی اینجا کلیک کنید.

 

تلگرام علم ما

Medium_20160928095241745_1111111111

 

درباره ی مدیر سایت علم ما

گروه علمی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای «علم ما» یک گروه تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و موفقیت فردی می باشد. این گروه درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و بکارگیری اهرم اینترنت، آموزش های سطح اول را در اختیار هم میهنان عزیز قرار دهد. فارغ از تشریفات، گروه علم ما یک تیم متشکل از اساتید دانشگاه، پژوهشگران برتر، متخصصان و کارشناسانی در حوزه مدیریت، روانشناسی، بازاریابی، تجارت الکترونیک است. ضمن اینکه با داشتن وب سایتی جامع که در حوزه های ذکر شده و به اشتراک گذاری مقالات و برنامه ها، حق انتخاب و آموزش با کیفیت را برای کاربران فراهم کرده است.

مطلب پیشنهادی

elmema.com/category/individual-improvement

چالش آفرینش فراوانی ۲۱ روز مدیتیشن اثر دیپاک چوپرا (سری نهم)

چالش آفرینش فراوانی ۲۱ روز مدیتیشن اثر دیپاک چوپرا ارایه از: نجمه ساجدیان فرد   …

یک دیدگاه

  1. عالی بود بسیار لذت بردیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code