سرخط خبرها
خانه / کتاب و مطالعه / معرفی و خلاصه کتاب / معرفی کتاب چشم دل بگشا از کاترین پاندر

www.elmema.com سال 1403 را هدفمند و با برنامه ریزی آغاز کن! | دوره رایگان کلیک کنید www.elmema.com

معرفی و خلاصه کتاب
معرفی و خلاصه کتاب

معرفی کتاب چشم دل بگشا از کاترین پاندر

کتاب چشم دل بگشا از کاترین پاندر

 

مادامی که نیاموخته باشید چگونه موانع روانی را از ذهنتان بزدایید و تا زمانی که چگونگی پالایش ذهنی و گشودن راه برای تجلی توانگری را نیاموخته باشید و تا لحظه ای که برای همه اینها پایه و اساس معنوی نیافریده باشید صرفا ایجاد توانگری ذهنی کافی نیست و به تنهایی کاری از پیش نمی برد.

 

فهرست مطالب

این کتاب دارای ۲ بخش و  ۱۰ فصل می باشد. این بخش‌ها به‌صورت زیر می‌باشند:

 بخش اول  : شیوه های تجلی توانگری

فصل اول  : چشم دل بگشا

فصل دوم   :  پالایش ذهن برای توانگری

فصل سوم  : آفرینش توانگری ذهنی از طریق  نوشتن

فصل چهارم : آفرینش توانگری ذهنی از طریق تصاویر

فصل پنجم : آفرینش توانگری ذهنی از طریق کلام

فصل ششم : راز توانگری پایدار

 

بخش دوم  : سایر راههای تجلی

فصل نهم  : تجلی توانگری از طریق عشق

فصل هشتم :  تجلی توانگری از طریق فرزانگی

فصل نهم  : تجلی توانگری از طریق عشق

فصل دهم : تجلی توانگری از طریق بازگشت الهی

 

مقدمه :

مادامی که نیاموخته باشید چگونه موانع روانی را از ذهنتان بزدایید و تا زمانی که چگونگی پالایش ذهنی و گشودن راه برای تجلی توانگری را نیاموخته باشید و تا لحظه ای که برای همه اینها پایه و اساس معنوی نیافریده باشید صرفا ایجاد توانگری ذهنی کافی نیست و به تنهایی کاری از پیش نمی برد .

با فراگیری کل قوانین توانگری که در بخش اول و بخش دوم این کتاب آمده است در می یابید که این روند ، فرآیندی خودبخود است که می توانید به آسانی و بارها آنرا برانگیزانید ، و با شادمانی از ثمراتش بهره گیرید .

هر گاه احساس میکنید که توانگریتان کاهش یافته است در می یابید که دیگر بار ذهنتان را بر توانگری بگشایید و مدام تکرار کنید :

(( من فرزند دولتمند پدری مهربانم ، پس دل و جرأتش را دارم که همواره توانگر بمانم ))

آنگاه دیگر بار به قوانین پالایش بر میگردید و از راههای درونی و بیرونی خلاء ایجاد میکنید . مثلا با تهیه فهرست روزانه یا تصاویر و عبارت تاکیدی تازه ، نخست ذهنا” توانگری خود را می آفرینید .

آنگاه ما هم صدا خواهیم شد که : زمان توانگری فرا رسیده است .

 

 

عبارت تاکیدی های کتاب

« هر آنچه که از خداوند طلب کنید او بیش از آن چه که فکر کنید با آغوش باز به شما اعطا می کند »

۱ – اکنون میدانم که خداوند میخواهد صاحب همه چیز باشم همه چیزهایی که دوست دارم و زندگی ما در این دنیا شکوفاتر می سازد .

 

۲ – قدرت کامیاب بخش خدا یکا یک ثانیه های امروز برکت می دهد تا هم اکنون و همین جا به عالیترین ثمرات نیکو برسم .

 

۳ – خداوند منشا همه موهبت ها هست و همه انسان ها و اوضاع زندگی و جامعه وسیله ای برای رساندن موهبت های الهی هستند .

 

۴ – اکنون چیز های پوسیده و اوضاع و شرایط کهنه و روابط فرسوده را رها میکتم اکنون نظم الهی بر جهانم استقرار می یابد و پایدار می مانم .

 

۵ – من به خدا چشم میدوزم و هدایت او را می طلبم و توانگر می شوم. من از نظم الهی سرشارم من اکنون در نظم متعالی قرار دارم .

 

۶ – هر دم و بازدم زندگی ام سرشار از نظم الهی است من آرام و متوازعم لبریز از آرامش و تعادل هست .

 

۷ – خدای درون من رهایی بخش من است خدای درونم قدرتی است که آزادم می کند من اکنون همه کس گذشته و اکنون را که دیگر جزئی از طرح الهی نیستند رها می کنم خدای درونم هم اکنون جای راستین و مردمان راستین و توانگری راستین مرا متجلی می سازند .

 

۸ – خدای درون من هم اکنون مرا از هر چیز و هر کس که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست می رهاند اکنون هر چیز و هر کس که دیگر جزئی از طرح الهی زندگیم نیست مرا می رهاند خدای درونم هم اکنون طرح الهی زندگی ام را آشکار و شکوفا می سازد .

 

۹ – من همه کس که مرا آزار داده می بخشم و هر کس که نیازمند به بخشش من است می بخشم .

 

۱۰ – من همه کس و همه چیز را می بخشم در حال گذشته و آینده ،من آزادم و دیگران نیز آزادند اکنون همه چیز میان من و دیگران پاک شده و تا ابد پاک خواهند ماند. چه احساس نیکو و دلپذیر دارم همه کسانی را که می شناختم بخشیدم .

 

۱۱ – خدای درونت اکنون تو را از وابستگی ودلبستگی به افراد و مکان واشیاء و موضوعات گذشته تاکنون می رهاند خدای درونت اکنون قدرت رهایی بخش توست .

 

۱۲ – من هم اکنون در میان روابط درست ،افراد درست ،اوضاع و شرابط درست قرار دارم .

 

۱۳ – این وضع راه حل دارد راه حل الهی والاترین راه حل است سپاس می گزارم که راه حل الهی هم اکنون متجلی می شود .

 

۱۴ – اکنون همه این مشکلات را به دست خدا می سپارم خودم قادر به حل هیچ کدام از آن ها نیستم .

 

۱۵ – من اکنون در خانه ای زیبا و باز سازی شده با حیاطی پر از گل های زیبا در خانه چوبی که از جوهر غنی خدا ساخته شده زندگی می کنم .

 

۱۶ – خدایا این آرزو یا چیزی بهتر برآورد شود بگذارنیکی و برکت بیکرانت تجلی یابد واکنون این فهرست را به اراده متعال آگاهی الهی می سپارم .

 

۱۷ – خداوند اکنون به هر طریقی که خودش صلاح میداند این موهبت را به من میدهد تا در نهایت شادمانی برای خودم استفاده کنم .

 

۱۸ – به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون صاحب معشوقی زیبا و نازنین و دوست داشتنی هستم .

 

۱۹ – به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون صاحب ثروت و برکت بی کران هستم .

 

۲۰ – به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون خانه ای بزرگ و دلپزیر و راحت دارم .

 

۲۱ – به یمن جوهر غنی بی کران کائنات من هم اکنون دارای سلامتی روح و جسمی کامل هستم.

 

۲۲ – طرح الهی هم اکنون برایم سلامت و ثروت و دولت و عشق و سعادت به ارمغان می آورد.

 

۲۳ – من هم اکنون از درآمدی مدام و قابل توجه و فراوان بر خوردارم .

 

۲۴ – از افزایش در آمدم که هم اکنون پیش می آید و به طرزی قابل ملاحظه به من رضایت می بخشد سپاسگذارم .

 

۲۵ – من به جوهر الهی احاطه شدم و این جوهر الهی هم اکنون به شکلی غنی و مناسب و شایسته به سویم می آید .

 

۲۶ – خدایا به تو و قانون عدالت تو توکل می کنم میدانم که آنچه متعلق من است نمی تواند از من باز گرفته شود پس آرام و آسوده بر جا می مانم .

 

۲۷ – زندگی من از نظر مالی و روحی روز به روز بهتر و در آمد و عشق من بیشتر می شود .

 

۲۸ – حکمت کامل از آن من است من فهم هستم و قوت از آن من است دولت و جلال و توانگری جاودانی و عدالت با من است .

 

۲۹ – خرد لایتنهای در این وضع سرگرم کار است بی درنگ عالیترین ثمرات را می آفریند .

 

۳۰ – عشق الهی در این وضعیت سرگرم کار است و عالیترین ثمرات را برای من می آفریند عشق الهی هم اکنون زندگیم را متحول می سازد .

 

۳۱ – در ذهن الهی از دست دادن وجود ندارد هم اکنون شیئی گمشده یا معادل آن به من باز می گردد .

 

۳۲ – همه موهبت های گذشته و اکنونم که بنا به حق الهی به من متعلق هستند هم اکنون متجلی می شوند تا برایم شادمانی و رضایت کامل بیاورند .

 

۳۳ – موهبتم را از دست نداده ام، موهبتم با قدرتی بیشتر و عظیم تر می تواند پدیدار شود و از راه حکیمانه خدا تجلی یابد.

 

۳۴ – اکنون همه در ها و دروازه ها گشوده شده اند اکنون همه راهها باز و آزاد هستند همه جهان به من پاسخ مثبت می دهد .

 

۳۵ – ای پدر آسمانی ، این موهبت یا موهبتی برتر را از خزانه بی کرانت به من عطا فرما ، نیکی نامحدودت هم اکنون انجام خواهد پذیرفت .

 

۳۶ – خداوندا من هم اکنون به یمن جوهر غنی کائنات صاحب این موهبت هستم و خدا را شکر می کنم.

 

۳۷ – خداوندا من را به معشوقم روز به روز نزدیک تر و مرا هر روز لایق تر از دیروز بگردان .

 

۳۸ – خداوندا من برای خودم و خانواده ام سلامتی و برکت جاوید می طلبم واز نظر مالی روز به روز درآمد ما بیشتر می شود .

 

۳۹ – من از نظر روحی و معنوی آمادگی کامل را برای پذیرا شدن موهبت های الهی را دارم .

 

۴۰ – من بدون هیچ وابستگی ، همه مردم را دوست دارم و همه مردم نیز بدون هیچ گونه وابستگی، مرا دوست دارند .

درباره ی مدیر سایت علم ما

Avatar photo
علمِ ما یک گروه کاملا تخصصی در زمینه کلیه فعالیت های پژوهشی، کسب و کار، بازاریابی و رشد فردی می باشد، که در اسفند ۱۳۹۴ راه اندازی شد. علم ما متشکل از اساتیدی است که علاوه بر دانش علمی عالی، بطور کامل با بازار کار در انواع کسب و کار و ابعاد رشد فردی در بهبود فردی در دنیای واقعی هم آشنا هستند. گروه علم ما درصدد است تا با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تاکید بر صد در صد کاربردی بودن، آموزش های سطح اول را در اختیار شما همراهان و دوستان عزیز ارایه دهد. پر متقاضی ترین آموزش های مجموعه علم ما: دوره کوچینگ، دوره های کسب و کار، کتاب تقویم انگیزشی و...

مطلب پیشنهادی

معرفی و خلاصه کتاب

معرفی و خلاصه کتاب قدرت عادت از چارلز داهیگ

معرفی کتاب قدرت عادت (The Power of Habit) نوشته چارلز داهیگ خلاصه و معرفی از: …

7 دیدگاه

 1. ممنون از سایت خوبتون لطفا کتابای صوتی رو زیادتر کنید

 2. ممنون از سایت خوبتون لطفا کتابای صوتی رو بیشتر کنید

 3. سلام ممنون از سایت خوبتون.برای دانلود کتاب صوتی به مشکل خوردم و لینک باز نمیشه.لطفا راهنمایی کنید

  • Avatar photo

   سلام دوست خوبم
   برررسی کردم
   درسته
   این نکته رومد نظر داشته باشید:
   بزنید روی دانلود به صفحه ی دانلود منتقل میشید
   اونجا وسط صفحه نوشته (دانلود فایل)
   حجم فایل ۱۳۶ مگابایت هست
   و همه ی فایل های صوتی رو در پوشه zip گذاشتیم

 4. سلام اینک دانلود کتاب نیست چرا؟؟؟؟

 5. سلام….لطفا اگه امکان داره لینک دانلود کتاب رو قرار بدید ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *